Wie zijn wij?

De BESTUURSLEDEN VAN DE VRO

 

       Hella Wairata  Voorzitter

 

In 2003 kwam een grote groep nieuwe inspecteurs de inspectie binnen. Ik was één van hen en werk sinds die tijd met plezier bij onze inspectie. Eerst op het kantoor in Eindhoven en later op het kantoor in Zwolle. Werken bij de inspectie biedt vele mogelijkheden. Zo ben ik gedetacheerd geweest bij het samenwerkingsverband van verschillende inspecties op het domein jeugd, de voorloper van Toezicht Sociaal Domein.

Heel inspirerend om vanuit verschillende inspecties gezamenlijk het toezicht uit voeren.

Op dit moment werk ik op verschillende onderdelen van ons toezicht, ik ben lid van het team Niet Bekostigd Onderwijs, Vertrouwensinspecteur en inspecteur PO.

Mijn betrokkenheid bij kinderen en onderwijs kan ik in deze functie ruimschoots kwijt.

Maar ik heb me ook altijd betrokken gevoeld bij onze organisatie en zijn werknemers. Zo heb ik drie termijnen volgemaakt in de Ondernemingsraad, waarvan de laatste periode als voorzitter. Ook vanuit deze betrokkenheid heb ik volmondig ja gezegd op het verzoek van het VRO bestuur om het voorzitterschap op me te nemen. Samen met het bestuur zet ik me er graag voor in om de VRO een beroepsvereniging te laten zijn die professionele ontwikkeling van alle inspectiemedewerkers wil stimuleren en faciliteren.

 

 


Anja van Zijl, Penningmeester

Ik ben sinds 2002  analist bij Primair Onderwijs in kantoor Utrecht. Ik ben bij de inspectie begonnen als medewerker bij het voortgezet onderwijs, daarna overgestapt naar BVE (beroepsonderwijs en volwasseneneducatie) en heb daarna de ‘eerste’  inspectieacademie mee helpen opzetten. Een soort voorloper van de huidige inspectie-academie.

Ik voel me betrokken bij de organisatie en besef dat in de komende jaren flinke verschuivingen gaan plaatsvinden. Dit geldt ook voor de rechtspositie, denk bijvoorbeeld aan het ontslagrecht, de vaste banen of een flexibeler pensionering.

Sinds begin 2018 ben ik penningmeester voor de VRO en heb ik het eerste jaaroverzicht en de begroting kunnen maken. Ik wil graag samen met en in de VRO de belangen van onze collega’s behartigen. Zo moet het voor iedere medewerker mogelijk zijn en blijven om zich te (bij te) scholen, ook daarvoor zet ik mij graag in.

 


Wellicht kennen we elkaar al of hebben we al eens kennisgemaakt. Zo niet, dan stel ik me graag even voor. Ik ben Liesbeth de Groot en bestuurslid van de VRO.

Evenals Hella maakte ik in 2003 onderdeel uit van de grote groep nieuwe collega’s. Tot 1 januari 2019 heb ik als inspecteur bij de sector primair onderwijs gewerkt vanuit achtereenvolgens de kantoren Groningen, Leeuwarden en Zwolle. Ik voel me het meest op mijn plek als ik leerlingen die een duwtje in de rug nodig zijn het duwtje ook kan geven. Al vrij snel na mijn indiensttreding ben ik dan ook gestart in het werkverband Niet bekostigd Onderwijs en na een paar jaar zijn daar de functie van vertrouwensinspecteur en het lidmaatschap van de werkgroep Handhaving en Naleving PO bij gekomen. Vanaf januari 2017 ben ik voor een halve taak gedetacheerd bij de samenwerkende rijksinspecties Toezicht Sociaal Domein(TSD). Met collega’s van de andere inspectiediensten samen onderzoeken we bij TSD of het totaal aan hulp in het sociaal domein voor mensen met meerdere problemen merkbaar resultaten oplevert. Je blik verruimt door over de grenzen van je eigen werk te kunnen kijken en het werkt daardoor enorm motiverend. Met ingang van 1 januari 2019 ben ik gestart als inspecteur bij de sector speciaal onderwijs in combinatie met het werk als vertrouwensinspecteur. Het zal je denk ik niet verbazen dat ik het belangrijk vind dat de collega’s de kans krijgen, binnen de altijd in beweging zijnde onderwijsinspectie, zich te kunnen blijven ontwikkelen en de kans krijgen hun talenten te benutten. Als bestuurslid van de VRO zet ik mij daarvoor in.


 

 

DE VRO FRACTIE IN DE ONDERNEMINGSRAAD

 

Riekent van den Dolder:

Onderwijstoezicht is een vak. De VRO houdt de kwaliteit van ons mooie beroep hoog en bevordert een positieve werkbeleving bij alle inspectiemedewerkers.
Door inzet, collegialiteit , door solidariteit, door kwaliteit!!!

Zichtbaar, efficiënt en dicht bij de werkvloer!!!


 

Terug