Bijeenkomsten

VRO themabijeenkomst op 25 september van 13.30 uur tot 17.00 uur op ons kantoor in De Meern.

Vereniging medewerkers van de Rijksinspectie van het Onderwijs

Beste collega’s,

Zoals voor de vakantieperiode al aangekondigd  nodigen we jullie hierbij graag uit voor een inhoudelijke themabijeenkomst over;

‘Het delen van informatie over leerlingen en studenten tussen professionals’.

 

Al geruime tijd klinkt de oproep aan scholen en zorginstellingen om zorg, hulp en onderwijs rondom kinderen op elkaar af te stemmen. Waarschijnlijk is iedereen het er wel over eens dat de ambitie ‘één gezin, één plan’ een goed streven is. In ons waarderingskader hebben we een standaard opgenomen zodat we de kwaliteit van de samenwerken tussen school en relevante partners kunnen beoordelen.

Toch stuiten de professionals die werkzaam zijn in het veld waarin wij toezicht houden op belemmeringen in de samenwerking en krijgen we regelmatig vragen over het delen van informatie over kinderen. Vragen die door de invoering van de AVG nog extra relevant en soms ook extra ingewikkeld zijn geworden.

Reden genoeg voor het VRObestuur om hier een themabijeenkomst aan te wijden. Omdat het een onderwerp is dat ons allemaal aangaat  nodigen we niet alleen de VRO-leden uit, maar is een ieder welkom.

We starten de middag met een inleiding over de AVG. Hierbij is de focus gericht op de vraag wat mogen maar ook wat moeten professionals nu delen over leerlingen en over hun gezinnen?  Met deze informatie gaan we kijken naar de praktijk van ons werkveld. Collega inspecteurs van het Toezicht Sociaal Domein houden zich al vele jaren bezig met o.a. het toezicht op de kwaliteit  van de samenwerking tussen ketenpartners. Zij hebben een instrument ontwikkeld dat behulpzaam kan zijn bij vragen rondom het delen van informatie tussen ketenpartners.

Locatie:  A 105

13.30 uur:         Inloop met koffie en thee

14.00 uur:         Razia Khawaja geeft een toelichting over de AVG in relatie tot het  delen van informatie over leerlingen en studenten.

14.45 uur:         Rosanne Bobeldijk en Chantal Schalkx van het Toezicht Sociaal Domein nemen ons op interactieve wijze mee in  het gebruik van het instrument: Kiezen en delen.

16:00 uur:         Afronding met natuurlijk een hapje en een drankje

We horen graag van je of je de bijeenkomst wil bijwonen.

Dat kan door een berichtje aan:

Jacqueline, secretaris van de VRO:  jansendeveth@gmail.com

Of aan ondergetekende: H.Wairata@owinsp.nl.

 

We zien uit naar een inspirerende bijeenkomst

Namens het bestuur van de VRO

Hella Wairata

Voorzitter

29 augustus 2019

 

 

Terug