Goed Werkplaats Ambtelijk Vakmanschap” 

op 25 november en 3 december van 15  – 17 uur

Beste collega’s,

In het voorjaar nodigden we jullie uit voor een workshop die op 1 april tegelijkertijd in onze drie kantoren gehouden zou worden. Het was onze bedoeling om samen met de Stichting Beroepseer (https://beroepseer.nl) een interactieve workshop te organiseren die in het teken zou staan van ons ambtelijk vakmanschap. Passend bij de ambitie van onze beroepsvereniging hoopten we hiermee een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het gezamenlijk denken over en reflecteren op ons professioneel handelen.

Helaas kwam de Coronacrisis in volle hevigheid op ons af en moesten we afzien van alle fysieke bijeenkomsten. Wie had toen voorzien dat 2020 het jaar lijkt te worden van thuiswerken, toezicht op afstand, digitale bijeenkomsten en het elkaar missen.

Langzamerhand wennen we aan deze nieuwe werkelijkheid en in overleg met de Stichting Beroepseer hebben we besloten de workshops alsnog doorgang te laten vinden, maar dan in een digitale vorm. Juist nu we met elkaar in gesprek zijn over het nieuwe toezichtskader lijkt het ons een mooi moment om reflecteren op onze maatschappelijke opdracht en ons professioneel handelen.

En dus nodigen we jullie opnieuw uit om of op 25 november of op 3 december mee te doen met de digitale variant. De workshops worden via webex aangeboden en blijven interactief van karakter. Daarom blijft de maximale groepsgrootte 25 deelnemers.
In overleg met de inleiders hebben we voor de workshops de volgende doelen opgesteld.

·       Inzicht verkrijgen in ambtelijk vakmanschap en modern overheidsgezag

·       Reflectie op ambtelijk vakmanschap als functie van overheidsgezag. Wat betekent geloofwaardig handelen van de overheid. Langs welke principes worden er keuzes gemaakt

·       Reflecteren op dilemma’s aan de hand van casuïstiek, hoe kunnen we onze meerwaarde bij het werken aan onze maatschappelijke opdracht versterken?

·       Ontdekken van een ander handelingsperspectief gericht op creëren en waarborgen van overheidsgezag.

Wil je samen met je collega’s nadenken over deze thema’s, meld je dan aan voor een van de twee workshops.

De collega’s die zich voor 1 april hebben aangemeld ontvangen een apart verzoek om hun voorkeur voor een van beide dagen aan te geven en hoeven zich niet opnieuw aan te melden.

Wil je samen met je collega’s nadenken over deze thema’s, meld je dan aan voor een van de twee workshops.

De collega’s die zich voor 1 april hebben aangemeld ontvangen een apart verzoek om hun voorkeur voor een van beide dagen aan te geven en hoeven zich niet opnieuw aan te melden.

Graag een bericht van aanwezigheid bij: jansendeveth@gmail.com of h.wairata@owinsp.nl

Je ontvangt uiterlijk een week voor de bijeenkomst een link voor deelname.

We zien uit naar inspirerende bijeenkomsten.

Namens het bestuur van de VRO,

Hella Wairata

NB.

Op basis van de door de VRO ontwikkelde de beroepsstandaarden hebben we een reflectiewijzer en een zelfscan gemaakt. Zowel de beroepsstandaarden als de reflectiewijzer en zelfscan zijn in brochurevorm uitgegeven. De leden van de VRO hebben deze inmiddels via de post ontvangen.

Wil je deze brochures ook ontvangen, geef dan je naam en adres door aan ons secretariaat;

Jacqueline de Veth  jansendeveth@gmail.com

 

 


Welkom!

Graag heet ik je welkom op de vernieuwde website van de VRO. Een website in ontwikkeling die in de komende maanden steeds meer vorm en inhoud zal gaan krijgen.

Net als haar website is ook de VRO in ontwikkeling. Sinds januari 2018 mag ik van deze vereniging de voorzitter zijn. Een taak die ik met veel plezier en enthousiasme op me heb genomen. De VRO heeft de ambitie om een brede beroepsvereniging te zijn van en voor de medewerkers van de inspectie van het onderwijs. Een vereniging die de professionele ontwikkeling van de verschillende functiegroepen wil bevorderen en ondersteunen. De recent ontwikkelde beroepsstandaarden voor de inspecteurs zijn hier een voorbeeld van. Zo kunnen de beroepsstandaarden ingezet worden als instrument voor intercollegiale reflectie en feedback.
Ik zie er naar uit om samen met het bestuur en de leden te ontdekken hoe we onze vereniging verder kunnen ontwikkelen, uitbreiden en versterken zodat het daadwerkelijk een vereniging van en voor alle medewerkers wordt. Lid of geen lid, alle medewerkers zijn van harte uitgenodigd om hier in mee te denken en mee te praten.

Naast vernieuwing wil de VRO ook een vereniging blijven die oog heeft voor de individuele en collectieve belangenbehartiging van de medewerkers. Daarom blijft de mogelijkheid bestaan om via de VRO lid te worden van de CHMF (de Centrale voor Middelbare en Hogere Functionarissen) en is de VRO met twee leden vertegenwoordigd in de Ondernemingsraad.

Hou de website in de gaten, jullie horen van ons!

Namens het bestuur van de VRO

Hella Wairata
Voorzitter VRO

Bekijk hier het mini VRO congres Beroepsstandaarden (7 september 2017)

 

Klik hier om door te gaan naar de site van de CMHF: